Bel: 088-0705100
shutterstock_41119555

Over ons

M&W Projecten levert deskundig personeel op het gebied van veiligheid en kwaliteit ter ondersteuning van civiele werken en bodemsaneringen. Voor wat betreft bodemsaneringen dient e.e.a. altijd plaats te vinden conform de BRL 7000 (DLP/KVP) en de CROW 400 (werken in en met verontreinigde grond en grondwater). Ons werkgebied wat met name gesitueerd in en om Rotterdam Rijnmond maar inmiddels bieden wij landelijke dekking.

Het ontstaan van M&W Projecten komt voort uit 25 jaar petrochemische (industrie) achtergrondervaring. Als verantwoordelijke en bevoegde personen hebben wij als taak de uitvoering van de werkzaamheden op het gebied van veiligheid en kwaliteit te controleren en te toetsen aan de daarvoor geldende eisen/voorschriften. Verder voldoen wij aan de gestelde kennis- en ervaringseisen alsmede vakbekwaamheid m.b.t. veiligheidsondersteuning b.v. grondverzet in en van verontreinigde grond, aanbrengen van systemen, inrichten terrein, werkzaamheden rondom grond- en afvalstromen, vrijkomen van grond en afval, aan- en afvoer, verwerken, controle kwaliteit, metingen, V&G plan, logboek, registratie, veiligheid etc. Voor een totaaloverzicht zie paragraaf 3.10 BRL 7000. Conform het DLP diploma voldoen wij aan de kenniseisen met betrekking tot de CROW publicatie 400 (werken in en om verontreiningde grond en grondwater), veiligheidsmetingen en normeringen. Tevens zijn enkele van onze medewerkers positief geaudit door diverse certificerende instellingen (Eerland, Veritas, Intron) als kwaliteits verantwoordelijk persoon (KVP) voor de BRL 7000/protocol 7001 op diverse projecten. M&W Projecten zoekt en levert ook personeel als het gaat om slopers, asbestverwijderaars, dlp’ers, cleaners, grondwerkers, en brand-veiligheids-tankwachten. Voor meer info neem contact met ons op via mail of telefoon.