+31 (0) 88 0705100 projecten@menw.nl

   Over ons

    

   M&W Projecten levert al meer dan 25 jaar deskundig personeel op het gebied van veiligheid en kwaliteit ter ondersteuning van civiele werken en bodemsaneringen. Onze oorsprong ligt in de petrochemische industrie en we hebben in de loop der jaren veel expertise opgebouwd.

   Sinds 2020 is M&W Projecten gaan samenwerken met acta Safety Professionals, UBM Personeelsdiensten en Bodembureau onder de paraplu van de Acta Group. Deze samenwerking maakt het mogelijk om u een scala aan dienstverlening te bieden en van elkaars expertise gebruik te maken.

   Als verantwoordelijke en bevoegde personen hebben wij van M&W Projecten als taak de uitvoering van de werkzaamheden op het gebied van kwaliteit en veiligheid te controleren en te toetsen aan de daarvoor geldende eisen/voorschriften.

   Wij voldoen aan de gestelde kennis- en ervaringseisen en vakbekwaamheid m.b.t. veiligheidsondersteuning bij grondverzet in en van verontreinigde grond, vaststellen van grenzen, aanbrengen van systemen, inrichten werkterrein, werkzaamheden rondom grond- en afvalstromen, vrijkomen van grond en afval, aan- en afvoer, verwerken, controle kwaliteit, metingen, V&G plan, logboek, registratie, veiligheid etc. Voor een totaaloverzicht zie paragraaf 3.10 BRL 7000.

   Conform het DLP/R-DLP diploma voldoen wij aan de kenniseisen met betrekking tot werken in en met verontreinigde grond en grondwater, veiligheidsmetingen en normeringen.

   Bel ons op 088-0705100 voor meer informatie of laat op Contact – M & W uw gegevens achter, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.