+31 (0) 88 0705100 projecten@menw.nl

   Onze diensten

   R-DLP

   Bij alle graafwerkzaamheden in verontreinigde bodem (grond of grondwater) moet altijd een DLP-er (Deskundig Leidinggevende Projecten) aanwezig zijn. Bij werkzaamheden in een zwaardere veiligheidsklasse moet een R-DLP-er (Geregistreerd Deskundig Leidinggevende Projecten) aanwezig zijn.

   KVP

   De Kwaliteits Verantwoordelijke Persoon (KVP) is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van het werk op de betreffende locatie. Tijdens kritische werkzaamheden op een project moet de KVP-er  aanwezig zijn en is het aanspreekpunt voor het bevoegd gezag en de certificerende instelling (CI).

    Wij hebben een team van bevoegde en ervaren (R-)DLP-ers en KVP-ers, die in heel Nederland kunnen worden ingezet. Als het nodig is 24/7! Zij controleren en toetsen de uitvoering van de werkzaamheden op het gebied van kwaliteit en veiligheid aan de geldende eisen en voorschriften.

   Denk hierbij aan:

   • veiligheidsondersteuning bij grondverzet in en van verontreinigde grond
   • vaststellen van grenzen
   • aanbrengen van systemen
   • inrichten werkterrein
   • werkzaamheden rondom grond- en afvalstromen
   • aan- en afvoer, verwerken, controle kwaliteit
   • metingen
   • V&G plan opstellen en/of beoordelen
   • logboek
   • registratie
   • veiligheid etc.

   Voor een totaaloverzicht zie paragraaf 3.10 BRL 7000.

    Verder kunt u bij ons terecht als u nodig heeft een:

   • Grondwerker
   • Brand-Veiligheids- of Tankwacht
   • Verkeersregelaar

   Bel ons op 088-0705100 of mail naar projecten@menw.nl