+31 (0) 88 0705100 projecten@menw.nl

   Handboek DLP

   HANDBOEK DLP

   Het Handboek DLP is een compleet naslagwerk voor DLP en R-DLP op basis van de nieuwe CROW 400 richtlijn (inclusief praktisch gasmeten).
   Het is een praktisch veiligheidshandboek voor alle vragen tijdens de uitvoering van een project in of met verontreinigde bodem, op de bouwplek zelf.

   De ontwikkelingen van milieu en arbeidsomstandigheden in het kader van ‘veilig werken in en met verontreinigde bodem’, van gekaderde beheersmaatregelen naar het risico gestuurd uitvoeren van projecten, maakt het werkveld dynamisch en uitdagend.

   Om tijdens de uitvoering van een project, veilig te kunnen werken zonder het risico bloot gesteld te worden aan verontreiniging(en) in de bodem is in 1998 de praktische richtlijn Publicatie 132 gepubliceerd. In 2018 is een nieuwe richtlijn uitgebracht: CROW 400 richtlijn (een combinatie van de Publicaties 132 en 307).

   Handboek DLP

   Het Handboek DLP is handig in gebruik geeft antwoord op alle vragen over veilig werken in en met verontreinigde bodem gebaseerd op de nieuwe CROW 400 richtlijn, aangevuld met een groot aantal processchema’s, toelichtende diagrammen en foto’s waarmee u bijna op elke vraag een antwoord vindt. Het Handboek bevat 12 modules en ruim 440 pagina’s en uitgevoerd in een handzaam formaat met hardcover en spiraal.

   Naslagwerk

   Het Handboek DLP is naast een compleet naslagwerk vooral ook een praktisch handboek. Het geeft antwoord op alle vragen omtrent het beheersen van veiligheidsrisico’s bij het werken in en met verontreinigde bodem. Gebruik het tijdens de uitvoering van een project, op de bouwplaats.

   Lesboek Praktisch gasmeten

   Het Handboek DLP is ook een lesboek met toegankelijke teksten. Het Handboek bevat 12 modules waaronder ‘Praktisch gasmeten‘, een vast onderdeel binnen de opleiding Deskundige Leidinggevende Projecten (DLP). Alle instrumenten en apparaten die daarbij aan de orde zijn, worden in dit handboek uitvoerig beschreven. Iedere module begint met de lesdoelen en een inleiding.