Bel: 088-0705100
shutterstock_397088152_1_20170215_093849
shutterstock_3060349221

Veiligheid

Veiligheid is een ruim begrip. Risico is kans maal effect. Veiligheid is techniek en mensenwerk. Veiligheid is voorkomen en beperken van letsel en schade voor mens en milieu. We beveiligen ons tegen ongevallen, maar zeker ook tegen opzet.

Ondanks ARBO-regels, noodprocedures, veiligheidsbrillen, inspecties, etc., zijn ongelukken niet 100% te voorkomen. Een inschattingsfout, even niet opletten, verkeerd materiaalgebruik, een vraag of een antwoord verkeerd begrepen, een ongeluk zit in een klein hoekje. 100% veiligheid is nooit haalbaar. Veiligheidsbewustzijn is belangrijker dan regels.

Waar mensen werken (of oefenen) worden fouten gemaakt. Dat is niet erg, als er van die fouten geleerd wordt.Veiligheid, gezondheid en milieu zijn onderwerpen waar iedereen in deze branche mee te maken heeft. Landelijk is er heel wat vastgelegd over gezondheid in de Arbo-wet. Over milieu staat van alles in de Wet Milieubeheer.

M&W Projecten zorgt ervoor dat er tijdens projecten gewerkt wordt conform de regels, teneinde een zo goed en veilig mogelijk werkklimaat te scheppen. Niet alleen voor uzelf, maar zeker ook voor anderen.