Bel: 088-0705100
bdok3


QUICKSCAN BODEMKWALITEIT

Om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van de bodem moet er een bodemonderzoek gedaan worden. Hieruit blijkt of er gewoon gewerkt kan gaan worden, of dat er nader onderzoek gedaan moet worden om de kwaliteit vast te stellen.

DE VERSCHILLENDE ONDERZOEKEN ZIJN:
 • vooronderzoek (NEN 5725) ook wel historisch onderzoek genoemd
 • verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) toetst de kwaliteit van de grond aan de geldende normen en wettelijke kaders.
 • Nader bodemonderzoek in geval van bodemverontreiniging, bij een vermoeden van vervuilde grond of een jaren eerder uitgevoerd onderzoek kan een nader bodemonderzoek noodzakelijk zijn.
 • Voor bodemverontreiniging met asbest geldt ook voor het nader onderzoek de NEN 5707. Eerst moet het vooronderzoek conform de NEN 5725 worden uitgebreid tot het noodzakelijk niveau voor een nader onderzoek.

Het zijn een aantal onderzoeken die gedaan moeten worden die het nodige kosten met zich mee brengen. M&W Projecten kan hier een oplossing in bieden namelijk, door het laten uitvoeren van een QuickScan. Een QuickScan geeft u snel inzicht over het gebied waarin u aan het werk bent. Of dit nu gaat om een trace is of een groot te ontgraven gebied. Tijdens een QuickScan worden de beschikbare digitale gegevens met betrekking tot bodemverontreiniging geraadpleegd: De QuickScan is een onderzoek die vooraf gedaan wordt op basis van werkwijze beschreven in de volgende procescertificaten:

 1. BRL SIKB 6000
 2. BRL SIKB 2100

In de QuickScan worden de volgende zaken aangegeven:
 • Doel van de QuickScan is nagaan of er genoeg informatie voorhanden is om een uitspraak te doen over de bodemkwaliteit.
 • Indien mogelijk vast te stellen welke veiligheidsklassen van toepassing zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden.
 • Of er eventuele acties vanuit bodemhygiënisch oogpunt nodig zijn om de werkzaamheden te kunnen realiseren. Bijvoorbeeld om de eerdere genoemde onderzoeken uit te laten voeren.
 • Een conclusie.
 • Een overzichtstekening met de vlakken waar de verschillende waardes gemeten zijn.
 • Geraadpleegde bronnen en onderliggende onderzoeken die voorhanden waren tijdens het uitvoeren van de QuickScan.
KORTOM:

Wordt er een analyse gemaakt van de locatie waar gewerkt moet gaan worden voor bodemverontreiniging verdachte activiteiten. En om deze vast te stellen of de verontreinigingssituatie voldoende is vastgesteld of dat een vervolgacties nodig zijn. Deze relatieve eenvoudige manier van werken zal u in vele gevallen veel geld kunnen besparen door het niet uitvoeren van dubbele bodemonderzoeken van dezelfde locatie. In combinatie met onze veiligheidskundige kunt u direct de veiligheidsklasse definitief laten bepalen met de bijbehorende maatregelen.

Heeft u interesse in een QuickScan op maat neemt u dan eenvoudig contact met ons op 088-0705100 of mail naar projecten@menw.nl . Wij helpen u direct verder.