Bel: 088-0705100
shutterstock_397088152_1_20170215_093849

Veiligheidsbegeleiding bij bodemsanering (DLP/KVP)

Bij alle uit te voeren graafwerkzaamheden in verontreinigde bodem (grond en grondwater) dient een DLP’er aanwezig te zijn. M&W Projecten beschikt over een breed arsenaal aan zeer ervaren DLP’ers en biedt hiermee zelfs landelijke dekking en een 24/7 leveringsmogelijkheid.

Onze meest ervaren DLP’ers worden op werken eveneens ingezet als KVP’er (Kwaliteits Verantwoordelijk Persoon). Dit houdt in dat de Certificerende Instantie (CI) van een aannemer deze DLP’er op een project audit op geschiktheid waarna deze bij de bewuste CI voor die bewuste aannemer mag functioneren als KVP’er.