Bel: 088-0705100
P132_Modules_2_3a

Vaststellen Veiligheidsklasse (conform CROW 132)

Een onderdeel van de voorbereidingsfase is het vaststellen van de veiligheidsklassen (1T, 2T, 3T, 1F 2F) door een veiligheidskundige. M&W Projecten beschikt over middelbaar en hoger veiligheidskundigen die, afhankelijk van de aangetoonde bodemvervuiling, kunnen nagaan welke veiligheidsklasse van toepassing is op uw project.