Bel: 088-0705100
Startwerkinstructie

Startwerkinstructie geven (kick off meeting)

Een startwerkinstructie voor aanvang van het werk dient vanaf veiligheidsklasse 1 gegeven te worden door een veiligheidskundige. Bij een 1T project kan een middelbaar veiligheidskundige dit verzorgen en bij 2T of 3T projecten dient opgeschaald te worden naar een hoger veiligheidskundige. Deze startwerkinstructie vind plaats aan de hand van het veiligheidsplan van de uitvoerend aan-nemer waarbij de veiligheidskundige met alle bij het project betrokken uitvoerende personen (denk aan: kraanmachinist, grondwerker, milieukundig begeleider, DLP’er, etc..) de uit te voeren werk-zaamheden en de relevante veiligheidsissues bespreekt. Hierbij komen met name de verontreini-gingsdsituatie, risico’s, veilig werken, meetregime en ieders verantwoordelijkheden aan de orde.

Na de startwerkinstructie wordt deze door de veiligheidskundige nog vastgelegd in een korte notitie waarbij iedereen die uitvoerend bij het project betrokken is hier een kopie van ontvangt.