Bel: 088-0705100
Startwerkinstructie

Startwerkinstructie geven (kick off meeting)

Een startwerkinstructie voor aanvang van het werk dient vanaf klasse oranje gegeven te worden door een veiligheidskundige. Tot en met rood niet vluchtig kan een middelbaar veiligheidskundige dit verzorgen vanaf rood vluchtig dient opgeschaald te worden naar een hoger veiligheidskundige.

Deze startwerkinstructie vind plaats aan de hand van het veiligheidsplan van de uitvoerend aan-nemer waarbij de veiligheidskundige met alle bij het project betrokken uitvoerende personen de uit te voeren werk-zaamheden en de relevante veiligheidsissues bespreekt.

Hierbij komen met name de verontreinigingssituatie, risico’s en maatregelen, veilig werken, meetregime en ieders verantwoordelijkheden aan de orde.

Na de startwerkinstructie wordt deze door de veiligheidskundige nog vastgelegd in een korte notitie waarbij iedereen die uitvoerend bij het project betrokken is hier een kopie van ontvangt.