Bel: 088-0705100
calamiteitbodem

Ondersteuning bij calamiteit-afhandeling

Tijdens graafwerkzaamheden kunnen zich onverwachte situaties voordoen (zogenaamde calamiteiten) welke niet op voorhand in het onderzoeksrapport werden benoemd. U kunt hierbij denken aan asbestverdacht materiaal, een ondergrondse brandstoftank, vreemde geuren aan grond en/of grondwater, storing aan Nutsvoorzieningen en niet geregistreerde kabels en/of leidingen, etc.

Dergelijke onverwachte en vaak onaangename situaties zorgen vrijwel altijd voor risico's en oponthoud/vertraging, omdat een uitvoerend aannemer vaak niet weet hoe te handelen, het bevoegd gezag dient op de hoogte gesteld moet worden, en er moet iemand zijn die het voortouw neemt.

In voorkomende gevallen onderscheid M&W Projecten zich qua probleemoplossend vermogen. Wij weten door onze jarenlange ervaring met dergelijke calamiteiten snel en adequaat te handelen waardoor minimaal oponthoud optreedt.