Bel: 088-0705100
vervuildegrond
Bodemkaart
boorstaat


Bodemonderzoek laten uitvoeren


M&W Projecten verzorgt ook bodemonderzoek als er mogelijk sprake is van bodemverontreiniging of (sterk) vervuilde grond. Zeker bij bouwprojecten is het belangrijk om te weten of op een bepaald terrein veilig en verantwoord gebouwd kan worden. Een grondig bodemonderzoek geeft inzicht in mogelijke risico’s voor het doel van de locatie. Wij kunnen hiervoor diverse bodemonderzoeken laten verzorgen:

• Een verkennend bodemonderzoek
• Een nader bodemonderzoek
• Een saneringsonderzoek
• Een saneringsopzet en begeleiding
• Vastlegging nul situaties
• Vastlegging eindsituaties
• Bodemonderzoeken na calamiteiten
• Bodemonderzoeken bij tanks

Soms kan het nodig zijn om in bepaalde situaties een verkennend of nader bodemonderzoek uit te voeren.

Een verkennend bodemonderzoek toetst de kwaliteit van de grond aan de geldende normen en wettelijke kaders en geeft een duidelijk beeld van de mogelijke risico’s bij toekomstige bouwplannen of gebruik van de locatie.

Een nader bodemonderzoek geeft specifiek inzicht in de omvang en ernst van de bodemverontreiniging. Ook bij een vermoeden van vervuilde grond of een jaren eerder gedaan onderzoek.