Bel: 088-0705100
DSC_0918

Locatiespecifieke begeleiding van civiele werken of werken in verontreinigde grond bodemsanering)

Op het moment dat er graafwerkzaamheden in de grond uitgevoerd moeten worden bij bijvoorbeeld kabel- en leiding aanleg of verwijderingswerkzaamheden of bouwputrealisatie dient er bekend te zijn wat de kwaliteit is van de te ontgraven bodem. Veelal is er op voorhand een bodemonderzoek uitgevoerd dat uitsluitsel geeft over het feit dat de grond niet, licht matig of sterk verontreinigd is met de onderzochte parameters.

Aan de hand van een dergelijk bodemonderzoek kunnen onze veiligheidskundigen (zowel hoger alswel middelbaar veiligheidskundigen) nagaan welke veiligheidsklasse voor ieder specifiek project van toepassing is. Dit doet men aan de hand van het daartoe bestemde document CROW 400. Indien noodzakelijk toetsen wij de veiligheidsplannen (V&G plan) van de uitvoerende saneringsaannemers, verzorgen wij het opstellen van het V&G plan voor u en geven wij ook start werkinstructies (kick off meetings) bij aanvang van de ontgravingswerkzaamheden.

Indien er overleg noodzakelijk is met het bevoegd gezag (handhaving) of eventueel de certificerende instantie (CI) kunnen wij u hierin ondersteunen door onze brede expertise op veiligheidsgebied.

M&W projecten kan u bij al deze aspecten ondersteunen op de volgende onderdelen:

  1. Beoordelen bodemonderzoeken/plannen
  2. Ontwerpen en/of toetsen V&G plan
  3. Vaststellen Veiligheidsklasse (conform CROW 40)
  4. Startwerkinstructie geven (kick off meeting)
  5. Ondersteuning bij calamiteit-afhandeling
  6. Veiligheidsbegeleiding bij bodemsanering (DLP/KVP)