Bel: 088-0705100
shutterstock_211478692_1_20170215_094000

Inzet deskundige bij (water)bodemsanering

Voor diverse werkzaamheden in de Grond-, Weg- en Waterbouw sector kunt u bij M&W Projecten deskundigen inhuren. Dit is ook van toepassing voor de voorbereiding dan wel begeleiding van saneringen, zowel in de droge als in de natte sector.

In onderstaande tabel staan de vereisten voor de inzet van een deskundige in de uitvoeringsfase conform de CROW 400.


Inzet deskundige CROW 400 Oranje Rood niet vluchtig Rood vluchtig Zwart niet vluchtig Zwart vluchtig
Vaststellen (definitieve) veiligheidsklasse MVK HVK HVK HVK HVK
Aansturen van begeleiding MVK MVK HVK HVK
HVK
Toezicht op de uitvoering DLP DLP R-DLP R-DLP
R-DLP
Uitvoering (operationele medewerkers) Basiskennis OPM* OPM*
OPM*
OPM*

* of gelijkwaardig middels relevante ervaring in het werken met verontreinigde grond/waterbodem of baggerspecie

Op alle saneringen of locaties waar gewerkt wordt met verontreinigde (water)bodem en grondwater moet continu een DLP-er aanwezig zijn. De opleidingseisen voor een DLP-er staan beschreven op de site van de CROW Ede: publicatie40.crow.nl (toets en eindtermen).

De DLP-er voert op de T en F klasse werken zijn/haar werkzaamheden uit onder de verantwoording van een MVK-er of HVK-er. De MVK-er en HVK-er kan voor u veiligheidsrondgangen maken, werken opstarten en diverse werkdocumenten (V&G-plannen en logboeken) beoordelen. alsmede bodemonderzoeken beoordelen. M&W projecten beschikt over eigen MVK-ers en een HVK-er.