Bel: 088-0705100
monstername
shutterstock_472600438_1_20170215_090715
monsternameklein-kopie

MKB'er

Milieukundige begeleiding bodemsanering

De sanering en nazorg worden uitgevoerd onder begeleiding van een milieukundige (milieukundig begeleider). Milieukundige begeleiding is te zien als een directievoerder namens de opdrachtgever.

Bij de milieukundige begeleiding van bodemsanering en nazorg zijn er twee hoofdtaken:

  • milieukundige processturing (sanering)
  • milieukundige verificatie (sanering en nazorg)

De taken van milieukundige begeleiding (processturing en verificatie) kunnen door één opdrachtnemer of persoon worden uitgevoerd, indien is voldaan aan de eisen en randvoorwaarden in BRL SIKB 6000. Zie voor eisen aan de functiescheiding par. 3.1 van BRL SIKB 6000

Hoewel het bij milieukundige begeleiding gaat om twee rollen wil dat niet zeggen dat het per se ook om twee verschillende personen gaat. De taken van de milieukundige begeleiding (processturing en verificatie) kunnen door één opdrachtnemer of persoon worden uitgevoerd.

Bijzonderheden:

  • voor nazorg werken we alleen met milieukundige verificatie (er zijn geen eisen aan processturing van nazorg)
  • bij in situ saneringen mag de processturing ook door de aannemer worden uitgevoerd. Zie Rollen in de uitvoering.

Competentie-eisen milieukundig begeleider

De eisen aan kennis en ervaring van de milieukundig begeleider zijn in de protocollen 6001-6003 omschreven. Voor degene die niet bewijsbaar aan de eisen voldoet is er de mogelijkheid van een examen milieukundige begeleiding. Voor meer informatie over het examen zie de website van de BodemBreedAcademie.