Bel: 088-0705100
shutterstock_397954282_1_20170215_094709

KVP'ers

De Kwaliteits Verantwoordelijk Persoon (KVP)

De medewerker van de aannemer die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de uitvoering van het werk op de betreffende locatie. De taken en vakbekwaamheidseisen van de KVP staan omschreven in de betreffende protocollen (BRL 7000 t/m 7004). Tijdens kritische werkzaamheden is de KVP op de werklocatie aanwezig en het aanspreekpunt voor het bevoegd gezag en de certificerende instelling (CI)

Deze kennis kan verkregen worden door het volgen van de cursus KVP (Kwaliteitsverantwoordelijk Persoon) en door veel werkervaring. Een KVP'er dient op een project invulling te kunnen geven aan datgene wat in het V&G (deel) plan staat beschreven.

Een KVP'er moet aantoonbaar voldoen aan de volgende eisen:
  • Minimaal MBO niveau verkregen middels een opleiding of ervaring in het werk (2 jaar)
  • Opleiding civiele techniek of 3 jaar ervaring in uitvoering van (water) bodemsaneringen
  • Opleiding asbestherkenning
  • Kennis van de relevante onderdelen van de RAW inclusief UAV en UAV-gc
  • Kennis van het eigen kwaliteitssysteem
  • Kennis van de BRL 7000 en onderliggende protocollen die van toepassing zijn voor zijn/haar functie
  • Kennis van taken en verantwoordelijkheden van de MKB zoals beschreven in de BRL 6000 en onderliggende protocollen die van toepassing zijn voor zijn/haar functie