Bel: 088-0705100
shutterstock_435977083

DTA'ers

Als DTA'er dient u geheel zelfstandig uitvoering te geven aan sloopwerkzaamheden waarbij tevens asbesthoudend materiaal moet worden verwijderd en u geeft leiding aan uw medewerkers.

Uw taken zullen o.a. zijn: zorg dragen dat de juiste gereedschappen op de werkplek aanwezig zijn. Zorg dragen dat de medewerkers conform de wet en regelgeving (BRL 5050) inclusief de regels van het bedrijf de werkzaamheden uitvoeren. Administratief het werkplan op de juiste wijze invullen en bijhouden. Bij ongeoorloofde afwezigheid van medewerkers melden aan de projectleider.Vertegenwoordigers van de overheid, opdrachtgever en gecertificeerde instellingen te woord staan.