Bel: 088-0705100
shutterstock_393599683_1_20170215_091814

Asbestverwijderaars

De asbestsaneerder houdt zich bezig met het saneren van asbest op diverse projecten. Tot in de jaren tachtig is asbest gebruikt bij de bouw van woningen en andere gebouwen. In gebonden toestand vormt asbest geen gevaar voor de gezondheid, maar losse asbestdeeltjes kunnen wel een gevaar vormen. Om deze reden moet bijvoorbeeld bij de sloop van een gebouw of woning waarin asbest verwerkt is, de asbest verwijderd worden door een deskundige asbestsaneerder.

Bij de sloop van een gebouw moet eerst geïnventariseerd worden waar de asbest zich precies bevindt, vervolgens kan een deskundige asbestsaneerder de asbest veilig saneren. Naast de saneringswerkzaamheden voert de asbestsaneerder vaak ook sloopwerkzaamheden uit. De asbestsaneerder werkt veelal in teamverband en op diverse locaties. De werkzaamheden van de asbestsaneerder vinden zowel binnen als buiten plaats. De asbestsaneerder moet netjes en secuur te werk gaan en zich aan de geldende regels houden.

Rondom de sanering van asbest zijn strenge veiligheidsregels opgesteld. Regelmatig wordt er ook gecontroleerd of de regels wel worden nageleefd. Door de naleving van de strenge veiligheidsregel wordt voorkomen dat het asbest zich verspreid en zo een gevaar voor de gezondheid kan vormen