Bel: 088-0705100
shutterstock_472600438_1_20170215_090715

Milieukundige begeleiding

De milieukundige begeleiding van sanering is een complex vak. Door de hoge kosten en vaak nog grotere belangen kunnen fouten bij de sanering grote gevolgen hebben voor veel partijen. De milieukundig begeleider moet daarom tijdens de dagelijkse processturing goed kunnen samenwerken met de aannemer en deze tegelijkertijd durven aanspreken op een goede uitvoering, bijvoorbeeld bij de verificatie van (tussen)resultaten. Daarom is vastgelegd aan welke eisen de uitvoering van diens werkzaamheden moet voldoen. Dat is gedaan in BRL SIKB 6000 en een aantal daarbij horende protocollen.

Voor wie is BRL SIKB 6000 van belang?

Voor verschillende partijen is BRL SIKB 6000 een bruikbare set documenten, maar voor elk daarvan op een andere manier:

  • opdrachtgevers kunnen erin zien wanneer opdrachtnemers het moeten hanteren en wat het inhoudt dat een opdrachtnemer milieukundige begeleiding onder erkenning uitvoert.
  • voor opdrachtnemers die milieukundige begeleiding uitvoeren is het een richtlijn voor een goede en nauwkeurige uitvoering en daarmee bruikbaar bij het voork├│men van fouten.
  • voor certificatie-instellingen is het de basis voor de toetsing van de uitvoering van de milieukundige begeleiding door gecertificeerde opdrachtnemers en hun medewerkers.
  • het bevoegde gezag kan met het systeem van certificatie en erkenning effici├źnter beoordelen of men milieukundige begeleiding goed uitvoert en of men voldoet aan de wettelijke eisen.