Bel: 088-0705100
shutterstock_543212080_1_20170215_091612

Crow 400

CROW 400 is de nieuwe richtlijn van het CROW voor alle werkzaamheden in of met verontreinigde bodem

De herziene richtlijn is gericht op risicogestuurd werken met verontreinigde grond en grondwater, waarbij een duidelijke verschil is gemaakt tussen het werken met vluchtige en niet-vluchtige stoffen.

Meer maatwerk bij het bepalen van de veiligheidsmaatregelen waardoor onnodig gebruik van maatregelen wordt beperkt.

De medewerker die grondroerende werkzaamheden uitvoert wordt met specifieke maatregelen beter beschermd

CROW 400 is van toepassing op alle grondroerende activiteiten, zoals:
  1. grondverzet
  2. lijnvormige infrastructuur
  3. bodemsanering
  4. bodemonderzoeken
  5. archeologie
  6. secundaire bouwstoffen
  7. onderzoek niet gesprongen explosieven
  8. waterbodem

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen

• Volgt het processchema Arbo en Milieu van het bouwproces

• Afweging risico’s per locatie, beschermingsmaatregelen per (werk)situatie

• Geeft invulling aan artikel 2.28 van het Arbobesluit

• Bodembeleid en Arbo losgekoppeld voor de klasse ‘niet vluchtig’. ‘Niet vluchtige’ stoffen worden getoetst aan de SRC-arbo

• Startoverleg tussen opdrachtgever en uitvoerende partij in de voorbereidingsfase

• Basishygiëne en basiskennis ook van toepassing bij werk buiten een veiligheidsklasse

• Nieuwe veiligheidsklassen: oranje, rood en zwart In geval van ernstig (onmiddellijk) gevaar is een draaiboek voorhanden hoe te handelen met bodemverontreiniging.