Bel: 088-0705100
shutterstock_472600438_1_20170215_090715

BRL SIKB 7000/SIKB-Protocol 7001

Het doel van het protocol is het beschrijven van de specifieke eisen voor het waarborgen van de kwaliteit van de uitvoering van landbodemsaneringen volgens de conventionele methoden.

Het protocol is van toepassing bij de uitvoering van bodemsaneringen in het kader van de Wbb en de Wm.

Het onderhavige protocol bevat eisen over de wijze waarop bodemsaneringen met conventionele methoden moeten worden uitgevoerd en maakt onderdeel uit van de BRL SIKB 7000, ‘Uitvoering van (water)bodemsaneringen’. In de BRL staan de algemene eisen, waaraan de organisaties en de personen moeten voldoen, die onder het certificaat van BRL SIKB 7000 werken.

Dit protocol beschrijft de specifieke eisen waaraan de organisaties en de personen moeten voldoen, die onder het certificaat van BRL SIKB 7000 werken aan de uitvoering van landbodemsaneringen met behulp van conventionele methoden. Het staat een ieder vrij de werkwijzen beschreven in dit protocol te hanteren in andere dan de hier omschreven gevallen, onder voorwaarde dat duidelijk wordt vermeld, dat de bodemsanering niet onder het certificaat behorende bij de BRL SIKB 7000 is uitgevoerd.