Bel: 088-0705100
img_6205_1_20170215_125208

Onze diensten

Het ontstaan van M&W Projecten komt voort uit 25 jaar petrochemische (industrie) achtergrondervaring. Als verantwoordelijke en bevoegde personen hebben wij tijdens projecten als taak de uitvoering van de werkzaamheden op het gebied van kwaliteit en veiligheid te controleren en te toetsen aan de daarvoor geldende eisen/voorschriften.

Verder voldoen wij aan de gestelde kennis- en ervaringseisen als mede vakbekwaamheid m.b.t. veiligheidsondersteuning bij grondverzet in en van verontreinigde grond, vaststellen van grenzen, aanbrengen van systemen, inrichten werkterrein, werkzaamheden rondom grond- en afvalstromen, vrijkomen van grond en afval, aan- en afvoer, verwerken, controle kwaliteit, metingen, V&G plan, logboek, registratie, veiligheid etc. Voor een totaaloverzicht zie paragraaf 3.10 BRL 7000.

Conform het DLP diploma voldoen wij aan de kenniseisen met betrekking tot de CROW publicatie 400 (werken in en met verontreinigde grond en grondwater), veiligheidsmetingen en normeringen. Tevens zijn enkele medewerkers positief ge-audit door diverse certificerende instellingen (Eerland, Veritas, Intron) als kwaliteitsverantwoordelijk persoon (KVP) voor de BRL 7000/protocol 7001/ 7004 op diverse projecten.

M&W Projecten zoekt en levert ook personeel als het gaat om:

  • DLP-ers
  • KVP-ers
  • MVK-ers
  • HVK-ers
  • MKB-ers
  • slopers
  • cleaners
  • grondwerkers,
  • brand-veiligheids-tankwachten
  • verkeersregelaars