Bel: 088-0705100
kranen

Welkom bij
M&W ProjectenM&W Projecten levert deskundig personeel op het gebied van veiligheid en kwaliteit ter ondersteuning van civiele werken en bodemsaneringen. Voor wat betreft bodemsaneringen dient e.e.a. altijd plaats te vinden conform de BRL 7000 (DLP/KVP) en de CROW400 (werken in en met verontreinigde bodem). Ons werkgebied is met name gesitueerd in en om Rotterdam Rijnmond maar inmiddels bieden wij landelijke dekking.

meer over ons

DLP er of KVP er inhuren.

M&W Projecten biedt u snel en effectief een oplossing!

Wanneer u of uw klant te maken heeft met werkzaamheden in de vervuilde grond dan dient dit werk te worden begeleidt door een DLP-er of R-DLP-er conform de CROW400 Indien u deze niet tot uw beschikking heeft, kunt u een DLP-er inhuren bij M&W projecten.

Moet het werk begeleid worden door een KVP-er conform de BRL 7000 kunnen wij u ook hierin voorzien. Tevens leveren wij vanuit ons netwerk: MKB, MVK, HVK, DTA, DIA

Onze diensten

Het ontstaan van M&W Projecten komt voort uit 25 jaar petrochemische (industrie) achtergrondervaring. Als verantwoordelijke en bevoegde personen hebben wij tijdens projecten als taak de uitvoering van de werkzaamheden op het gebied van kwaliteit en veiligheid te controleren en te toetsen aan de daarvoor geldende eisen/voorschriften.


Lees meer

Begeleiden bodemsanering

Bij werkzaamheden in of met verontreinigde grond, (grond) water of baggerspecie dienen leidinggevenden op een project, over voldoende kennis te beschikken op het gebied van veiligheid, gezondheid en arbeidshygiene, zoals verwoord in de CROW-publicatie 400.

Lees meer

Veiligheid

Veiligheid is een ruim begrip. Risico is kans maal effect. Veiligheid is techniek en mensenwerk. Veiligheid is voorkomen en beperken van letsel en schade voor mens en milieu. We beveiligen ons tegen ongevallen, maar zeker ook tegen opzet.

Lees meer

Asbest

Asbest is tot in de negentiger jaren gebruikt in een groot aantal toepassingen zoals woningen, bedrijfsgebouwen, auto’s, installaties, etc. Dit omdat asbest onbrandbaar, sterk, slijtvast en isolerend is.

Lees meer